Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö verkar för ett hållbart Åland. Genom vår verksamhet ger vi medlemmar möjlighet att engagera sig, öka sin kunskap om frågor som rör hållbar utveckling och komma ut i naturen.

Vi är aktiva i samhällsdebatten och visar vägen till hållbara beslut. För detta arbete behövs resurser - alla bidrag är viktiga!